Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o szczepieniu na COVID-19

Pandemia COVID-19, z którą mierzymy się od ponad dwóch lat, stawia przed nami trudne wyzwania. Z wieloma z nich mierzą się przedsiębiorcy. Mowa tu na przykład o kwestii szczepień wśród pracowników. Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o szczepieniu na COVID-19? Czy ma prawo wymagać, by ten się zaszczepił? I wreszcie – czy może zwolnić pracownika, który odmawia zaszczepienia? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czy pracodawca może pytać o szczepienia na COVID-19?

Pracodawca może zapytać pracownika o to, czy zaszczepił się na COVID-19, jednak ten nie musi udzielać mu takiej informacji. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa zażądać od pracownika wskazania, czy został on zaszczepiony przeciwko SARS-CoV-2.

Jakich informacji może natomiast zażądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? Jak wskazuje art. 22 § 1 Kodeksu pracy, są to następujące dane osobowe:

 • Imię (imiona) i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane kontaktowe
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Oprócz tego pracodawca może żądać od pracownika podania:

 • Adresu zamieszkania
 • Numeru pesel albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Innych danych osobowych niezbędnych do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
 • Numeru rachunku bankowego

Ponadto pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podania innych danych niezbędnych do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest obowiązkowe, stąd też pracownik nie musi okazywać pracodawcy certyfikatu szczepienia.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy możesz zażądać informacji na temat szczepienia od swoich pracowników, skontaktuj się z Państwową Inspekcją Pracy, zajmującą się m.in. ochroną praw pracowniczych.

Czy pracodawca może wymagać szczepienia na COVID-19?

Zapoznając się z art. 9 ust. 2 RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, można jednoznacznie stwierdzić, że informacja o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 należy do katalogu szczególnych danych osobowych, wspomnianych w rozporządzeniu. Jest w nim precyzyjnie określone, że zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających dane dotyczące zdrowia. Mogą być one przetwarzane wyłącznie za zgodą pracownika.

Czy pracodawca może zwolnić za brak szczepienia na COVID-19?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że niepoddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez osoby do tego zobowiązane, czyli:

 • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach zajmujących się działalnością leczniczą,
 • osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego,
 • osoby zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,

może skutkować wprowadzeniem przez pracodawcę zmian organizacji pracy i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Jeśli nie masz pewności, czy możesz zapytać pracownika lub zażądać od niego informacji na temat szczepienia, skorzystaj z pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Naruszenie praw pracownika jest bowiem bardzo poważnym przewinieniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here