Najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu

Analiza techniczna w klasycznym, dobrze znanym nam wydaniu definiuje kilkaset formacji liniowych zwiastujących potencjalny ruch cenowy waloru, opierając się jedynie na sytuacji widzianej z poziomu czystego wykresu. Największą popularnością cieszą się oczywiście formacje kontynuacji i odwrócenia trendu. Dzisiaj zajmiemy się najbardziej znanymi formacjami, które pozwolą nam zidentyfikować odwrócenie sentymentu na wykresie.

Formacja głowy i ramion

Formacja głowy z ramionami stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych sygnałów zwiastujących rychłą zmianę trendu. Czym cechuje się popularna formacja RGR? Przede wszystkim trzema szczytami, spośród których drugi, środkowy szczyt stanowi tym samym ekstremum na wykresie liniowym. Tak ukształtowane szczyty przypominają nam głowę (środkowy, najwyższy szczyt) z dwoma ramionami (pierwszy szczyt, nazywany lewym ramieniem oraz trzeci szczyt, wysokością dosięgający pierwszego nazywany prawym ramieniem). 

W przypadku formacji głowy z ramionami istotnym czynnikiem potwierdzającym słuszność teorii jest wolumen generowany podczas kształtowania się poszczególnych elementów formacji. Kształtowanie się lewego ramienia powinno  towarzyszyć znacznie wyższemu wolumenowi niż tworzenie się prawego, a spadek ceny po wytworzeniu całej formacji powinien być powiązany z bardzo dużym wolumenem. 

Formacja podwójnego szczytu/dna

Kolejna formacja, która bardzo często nawiedza rynek walutowy to formacja podwójnego szczytu w przypadku trendu wzrostowego oraz formacja podwójnego dna w przypadku trendu spadkowego. Formacja zwana też formacją M najczęściej spotykana jest pod koniec średnio i długoterminowego trendu. 

Pomiędzy dwoma szczytami występuje także moment korekty, której dolny punkt stanowi minimum cenowe, będące podstawą do zidentyfikowania sygnału wejścia w transakcję. Po uformowaniu drugiego szczytu powinniśmy poczekać na korektę i wyczekiwać reakcji rynku podczas podejścia do poziomu wsparcia, będącego poziomem minimalnym ustanowionym pomiędzy dwoma szczytami. Jeśli cena przebije wsparcie, możemy spodziewać się dłuższego odwrócenia trendu. Sytuacja analogiczna występuje w przypadku identyfikacji formacji podwójnego dna, zwiastującego przyszły trend wzrostowy. 

Formacja klina zwyżkującego/zniżkującego

Spośród wszystkich formacji odwrócenia trendu formacje klina zwyżkującego lub zniżkującego stanowią jeden z pewniejszych sygnałów, które mogą zagwarantować nam sukces transakcji. Kliny wyznaczane są na podstawie czterech punktów zwrotnych, które dzielą się na dwa punkty zwyżkujące i dwa zniżkujące. Formacja klina charakteryzuje się coraz krótszymi cyklami wzrostu (spadków) i korekt, a narysowanie dwóch linii trendów (na wyższych i niższych wierzchołkach) powinno doprowadzić nas do momentu przecięcia się ich. 

To także sposób na odpowiednie przygotowanie się do przyszłych wydarzeń na rynku. W przypadku klina zwyżkującego możemy spodziewać się wybicia w dół, podczas gdy klin zniżkujący zapowiada odwrócenie trendu i wzrosty w najbliższej przyszłości. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here