Inconterms CIP

Incoterms to międzynarodowe reguły handlu, które określają warunki sprzedaży oraz dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy sprzedawcę i kupującego. Mają one zastosowanie również w przypadku importu z Chin, stąd też decydując się na sprowadzanie towarów z Państwa Środka, warto przyjrzeć im się nieco bliżej. Jedną z reguł Incoterms jest CIP. Czym się charakteryzuje? Jak wygląda dostawa na warunkach CIP? Odpowiadamy!

Incoterms CIP – definicja

CIP (ang. Carriage and Insurance Paid To) to jedna z reguł Incoterms 2020. Rozumiana jest jako „Koszty transportu i ubezpieczenia opłacone do…” lub „Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do…”. Regułę CIP Incoterms wyróżnia to, że przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie, w którym przewoźnik kupującego odbierze towary od sprzedawcy.

Obowiązkiem sprzedającego jest przede wszystkim wywiązanie się z wszelkich ustalonych w umowie warunków dostawy. Oprócz tego odpowiada on za przekazanie towarów przewoźnikowi w uzgodnionym czasie, a także zawiera umowę przewozu. Warto również dodać, że do sprzedającego należy opakowanie i oznaczenie towarów. Ponadto spełnia on wszelkie związane z transportem wymogi bezpieczeństwa dotyczące transportu do miejsca przeznaczenia i zapewnia kupującemu wsparcie w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie i tranzycie.

Z kolei obowiązkiem kupującego jest przyjęcie towarów, zadbanie o kwestie związane z importem z Chin oraz pozyskaniem dokumentów niezbędnych do importu i tranzytu. Co więcej, udziela on wsparcia sprzedającemu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie towarów. W końcu powiadamia on sprzedającego o czasie wysyłki towarów.

Jak wygląda dostawa na warunkach CIP?

Dostarczenie towarów na warunkach CIP następuje w momencie, gdy zostaną one przekazane przez sprzedawcę przewoźnikowi. W przypadku, gdy jest kilku przewoźników, wówczas sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towary do momentu, w którym zostaną one przekazane pierwszemu przewoźnikowi.

Warto również dodać, że ryzyko związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem czy zgubieniem towarów zostaje przeniesione ze sprzedającego na kupującego wówczas, gdy towary zostaną umieszczone na statku, w samolocie czy w pociągu. Reguły CIP są bowiem regułami powszechnymi, co oznacza, że są one dostępne dla wszystkich środków transportu.

Kiedy towary trafią do przewoźnika, odpowiedzialność za nie zostaje zdjęta ze sprzedawcy. Jednak ma on obowiązek zawarcia umowy przewozu towarów od miejsca dostawy do uzgodnionego z kupującym miejsca przeznaczenia.

Zakup ubezpieczenia CIP – czy jest konieczne?

Incoterms 2020 CIP wymaga od sprzedawcy wykupienia ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów. To sprzedający zobowiązany jest do ubezpieczenia ładunku na czas tego transportu, choć to nie on ponosi ryzyko. Czas ubezpieczenia powinien pokrywać przewóz towarów, a także zabezpieczać kupującego od momentu przejęcia odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę towaru.

Oprócz podstawowego ubezpieczenia kupujący i sprzedający mogą zdecydować o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia. W zależności od ustaleń między stronami, koszty dodatkowego ubezpieczenia może pokrywać sprzedający bądź kupujący.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here