Ile jest czasu na złożenie pozwu do sądu pracy?
Ile jest czasu na złożenie pozwu do sądu pracy?

Ile jest czasu na złożenie pozwu do sądu pracy?

Ile jest czasu na złożenie pozwu do sądu pracy?

W przypadku sporów pracowniczych, niezwykle ważne jest odpowiednie zachowanie terminów. Jednym z najważniejszych kroków w takim postępowaniu jest skierowanie sprawy do sądu pracy poprzez wniesienie pozwu. Ale ile dokładnie mamy czasu na to? W tym artykule omówimy przepisy dotyczące terminowości i jakie konsekwencje mogą wyniknąć ze złamania tych przepisów.

Jakie prawo reguluje ten temat?

Kwestia przedawnienia roszczeń pracowników została uregulowana w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Cywilnego. Obecnie oba akty normatywne określają podobny okres dla wniesienia powództwa przez stronę poszkodowaną.

Czas trwania umowy o pracę ma znaczenie!

Pierwszym aspektem, który należy brać pod uwagę przy ustalaniu terminowego składania pozwu, to długość trwania umowy o pracę pomiędzy stronami sporze. Zgodnie z art. 298 § 1 pkt 4^ Kodeksu Pracy, pracownik ma rok od dnia rozwiązania umowy o pracę na złożenie pozwu w sądzie pracy. Należy pamiętać, że jest to termin podstawowy i niezależny od przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

Zasada przedawnienia

Ważnym elementem regulującym terminowość wniesienia pozwów przez stronę poszkodowaną jest również zasada przedawnienia. Zgodnie z art. 298 § 2 Kodeksy Postępowania Cywilnego:

Roszczenia wynikające ze stosunków pracy ulegają przedawnieniu jeśli powództwo nie zostanie wniesione do sądu w ciągu trzech lat od dnia uzyskania informacji o naruszeniu swojego prawa lub siedmiu lat od jego dokonania.

Kiedy następowałoby przedawnienie?

Mając te wytyczne na uwadze możemy przeanalizować konkretne sytuacje, aby lepiej zrozumieć jak działa ta regula. 

  • Sytuacja pierwsza: Umowa o pracę została jednostronnie rozwiązana przez pracownika bez podawania przyczyn – data rozwiązanei umowy miała miejsce 1 stycznia 2019 roku.

    Odpowiedź: Pracownik będzie miał czas do końca grudnia 2020 roku (czyli rok od rozwiązania umowy) na złożenie pozwu w sądzie pracy.
  • Sytuacja druga: Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę – data rozwiązanei umowy miała miejsce 1 stycznia 2019 roku.

    Odpowiedź: Tutaj również mamy rok czasu, więc termin upływa pod koniec grudnia 2020 r., ale niezależnie od tego istnieje jeszcze ogólna regula przedawnienia. W tym przypadku byłoby to siedem lat, czyli końcem grudnia 2026 r. 

Czy można wyjątkowo przedłużyć termin?

Istnieją pewne okoliczności pozwalające na wydłużenie standardowego terminu składania pozwów do sądu pracy. Są nimi przede wszystkim sytuacje takie jak choroba powoda lub trwająca kwarantanna.

Kiedy i jak występować o przedłużenie?

Aby uzyskać możliwość wniesienia sprawy nawet po upływie ustawowych terminów należy najpierw zgłosić swoje zaistniałe trudności stronie przeciwnej oraz stosownemu organowi sądowniczemu poprzez odpowiedni wniosek o przywrócenie stanowiska procesowego w trybie art.1187. Jeśli strona poszkodowana nie zgłosiła żadnych przeszkód w terminowości wniesienia pozwu, sąd odrzuci takie późniejsze powództwo.

Podsumowanie

Ile jest czasu na złożenie pozwu do sądu pracy? Odpowiedź na to pytanie różni się w zależności od okoliczności. Ogólna regula mówi o roku od rozwiązania umowy, ale istnieje również siedmioletni okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków pracy. Warto jednak pamiętać, że możliwe jest wyjątkowe przedłużenie terminu składania pozwów w przypadku wystąpienia trudności uniemożliwiających wcześniejsze działanie. 

Masz 3 miesiące na złożenie pozwu do sądu pracy. Oto link tagu HTML: https://www.bookson.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here