Kto płaci za biegłego w sądzie?
Kto płaci za biegłego w sądzie?

Kto płaci za biegłego w sądzie?

W trakcie procesu sądowego często konieczne jest skorzystanie z opinii biegłych, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę na temat danej dziedziny. Jednak kwestią, która często budzi kontrowersje i pytania jest to, kto ponosi koszty wynagrodzenia dla tych ekspertów. W Polsce istnieją określone przepisy dotyczące finansowania biegłych przez stronę postępowania.

Rola biegłego w sądzie

Biegły pełni bardzo ważną rolę podczas rozprawy sądowej. Jest on powoływany do udzielenia fachowej odpowiedzi na pytania sędziego lub prokuratora związane z danym zagadnieniem technicznym czy naukowym. Biorąc pod uwagę wysoką specjalizację wielu spraw wymagających interwencji prawników – zwolennicy idei „autorytet” nie mają raczej nic przeciwko wykorzystywaniu pomocy osób znającymi się lepiej od nich samych np.: na mechanice pojazdu albo działalności banku.

Prawo do korzystania ze świadka-biegłegego

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego każda ze stron ma prawo zgromadzenie dowodowe oraz możliwość przeprowadzenia dowodów. W przypadku, gdy w toku postępowania konieczne jest uzyskanie opinii biegłego, strona może złożyć odpowiedni wniosek do sądu o powołanie takiej osoby.

Kto płaci za wynagrodzenie biegłego?

Zgodnie z polskim prawem kosztami wynagrodzenia dla biegłych obciążana jest strona postępowania, która zgromadziła dane świadectwo jako jeden ze swoich dowodów. Oznacza to, że jeśli jedna ze stron wnosi o powołanie eksperta i ten zostaje przyjęty przez sąd, to ta właśnie strona ponosi koszty jego usług.

Wyjątki od reguły

Istnieje jednak kilka wyjątkowych sytuacji, w których nie ma wymogu pokrywania przez daną stronę kosztów związanych z opinią biegłego:

  • Gdy dany organ państwa występowa na drodze prawa cywilnego – np.: prokuratura czy policja – nie muszą oni odpowiadać finansowo za korzystanie ze specjalistycznej pomocy;
  1. Jest także możliwe zwolnienie danej osoby lub instytucji od zaplaty tzw. „kosztorysu” jeżeli zostały one skazane;
Sąd również może uwzględnić indywidualne okoliczności danej sprawy i orzec, że kosztami powołania biegłego obciążona zostanie inna strona niż ta która złożyła wniosek.

Jak ustalane są wynagrodzenia dla biegłych?

Wysokość honorarium dla biegłego jest uzależniona od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należy:

  • Rodzaj specjalizacji eksperta – im większa rzadkość wiedzy, tym wyższe stawki;
  • Poziom doświadczenia danego eksperta – osoby bardziej doświadczone mogą liczyć na wyższą zapłątę;
  • Zasięg pracy eksperta przy konkretnym postepowaniu

Kosztorysy a realia finansowe stron procesowych

Niestety często można spotkać się ze sytuacją, gdy wysokości za usługę przez niektóre osoby uznawana jako „wywindowaną” cenowo względem faktycznych umiejętności czy też czasochlonność; Często towarzystwo ubezpcezeń ma lepszą możliwość oceny co było przyczynkiem takiej opinii.; Wynika to głównie z trudności w kontroloswaniu standardów oraz braku jasno określonych kryteriów dotyczących tego zagadnienia.

„Jeżeli zależy nam na wygranej sprawie, nie powinniśmy oszczędzać na wynagrodzeniu dla biegłego. Warto postawić przede wszystkim na jakość i rzetelność opinii eksperta.”

Podsumowanie

Kwestia kosztów powoływania biegłych w sądzie jest uregulowana polskim prawem. Zgodnie z tymi przepisami strona zgłaszająca wniosek o takiego eksperta ponosi odpowiedzialność za pokrycie jego honorarium. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których inna strona może zostać obciążona tymi kosztami lub gdy organ państwa korzysta ze specjalistycznej pomocy.

Dobór odpowiednich osób do pełnienia funkcji biegłegego stanowi kluczowy element procesu sądowego, dlatego warto położyć nacisk zarówno na kompetencje jak i wiarygodnośc danego eksperta oraz zadbač aby zaplata byla adekwatna do wykonanych usług.

Wezwanie do działania: Aby dowiedzieć się, kto płaci za biegłego w sądzie, odwiedź stronę https://morini.pl/.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here