Spółka nie jest vatowcem, gdy jej roczny obrót nie przekracza ustalonej kwoty. W Polsce od 1 stycznia 2020 roku ta granica wynosi 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że jeśli spółka ma mniejszy obrót niż ten limit, nie musi rejestrować się jako podatnik VAT i pobierać tego podatku od swoich klientów. Jednakże istnieją pewne wyjątki i sytuacje kiedy mimo niskiego obrotu firma musi być zarejestrowana w systemie VAT.

Kiedy spółka nie jest zarejestrowana jako VAT-owiec?

Kiedy spółka nie jest zarejestrowana jako VAT-owiec?

Jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia biznesu jest rozliczanie podatku od towarów i usług, czyli tzw. VAT-u. Dla większości przedsiębiorców korzystne będzie zarejestrowanie się w systemie podatkowym jako płatnik tego rodzaju opodatkowania.

Nie każda jednak firma musi być rejestrowana jako vatowiec – kiedy tak się dzieje? Warto prześledzić kilka scenariuszy.

Pierwszym przypadkiem są mikroprzedsiębiorstwa, które osiągają niski obrót roczny poniżej 50 tysięcy złotych oraz nie przekraczają określonych limitów ilościowych sprzedawanych produktów lub świadczonych usług (np. maksymalnie 2000 sztuk). W takim przypadku firmy te mogą skorzystać ze zwolnienia ze stosowania obowiązkowego reżimu VAT.

Inną sytuacją może być działalność wolna od podatku na mocy ustawy o CIT (czyli „podatek dochodowy”), np. gdy dany przedmiot stanowi materiał reklamowy dla klienta lub bezpłatny dodatek do głównego artykułu bądź też realizowany projekt ma charakter charytatywny albo społeczno-kulturalny i służy zdobyciu funduszy na ten cel.

Jeśli natomiast firma działa wyłącznie poza granicami kraju, to zazwyczaj nie jest zobowiązana do płacenia VAT-u w Polsce. W przypadku eksportu produktów (np. przez sklep internetowy) warto jednak pamiętać o obowiązkowej rejestracji i podaniu numeru EORI – co pozwoli na legalne przeprowadzenie transakcji zagranicznych.

Kolejnym scenariuszem może być prowadzenie działalności gospodarczej jako spółka osobowa lub kapitałowa bezpośrednio niewpisanymi do rejestru przedsiębiorców albo też takimi wpisanymi, które niemają statusu vatowca ze względów formalno-organizacyjnych lub finansowych np. braku spełnienia wymogów dotyczących rocznego przychodu czy ilości pracowników posiadanych w firmie.

Warto dodać również jedną ważną kwestię: jeśli firma działa wyłącznie jako platforma handlowa dla innych sprzedawcóww internecie bądź zajmuje się tylko transportem paczek od klienta aż do adresata finalnego (tzw.”fulfillment” ), to często nie ma ona potrzeby bycia vatowcem – ponieważ jej usługą jest jedynie zapewnienie infrastruktury technicznej oraz logistycznej dla realizacji zamówniań ale już sama sprzedaż produktu dokonuje się między kupującymin asprzedającym wystawiający fakturę Vat za całą transakcję.

Podsumowanie

Jak widzimy, istnieje wiele scenariuszy, w których spółka nie musi być rejestrowana jako vatowiec. Warto zwrócić uwagę na konkretną sytuację firmy i rozważyć kwestię rejestracji VAT – przede wszystkim ze względów finansowych oraz bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy celem uniknięcia pomyłek przy dokonywaniu opodatkowania działalności gospodarczej!

Wezwanie do działania: Zwracamy uwagę, że spółka nie jest zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT, jeśli jej obroty roczne nie przekraczają określonego limitu. Jeśli Twoja firma spełnia te warunki i jeszcze nie jesteście vatowcem, zachęcamy Cię do odwiedzenia strony https://lubiepowietrze.pl/ w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat korzyści wynikających z rezygnacji ze statutu VAT-owskiego.

Link tag HTML: https://lubiepowietrze.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here