W Polsce istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji, jeśli osiągane przychody nie przekraczają określonej kwoty. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie małego biznesu lub handlu detalicznego bez konieczności spełniania formalnych wymogów związanych z rejestrowaniem firmy w urzędzie. Jaką dokładnie kwotę można osiągnąć przed rejestracją? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Próg podatkowy dla prowadzenia działalności bez rejestracji zależy od kraju i regionu, w którym działa przedsiębiorca

Prowadzenie działalności gospodarczej to marzenie wielu ludzi na całym świecie. Jednak przed założeniem własnej firmy warto zastanowić się, czy będzie ona wymagała rejestracji oraz jakie koszty z tym związane będą ponosić przedsiębiorcy.

Próg podatkowy dla prowadzenia działalności bez rejestracji jest kwestią indywidualną dla każdego kraju i regionu. W Polsce istnieje tzw. ryczałt ewidencjonowany, który pozwala na legalne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej do określonej kwoty przychodu rocznego.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego w Polsce próg podatkowy wynosi 150 tysięcy złotych netto (dla niektórych branż może być wyższy). Oznacza to, że jeśli osoba fizyczna chcąca założyć jednoosobową firmę planuje uzyskać przychód poniżej tej kwoty, nie musi rejestrować swojej firmy jako spółki lub innej formy prawniczej.

Nieco inny system obowiązuje w Niemczech – tam firma ma obowiązek zgłaszania aktywności już od pierwszego euro dochodu – niestety stanowi to znacznie większe utrudnienie niż polski model oparty o progowe przeliczniki a co najważniejsze wiążemy się tutaj ze stałą płatność składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, które w Polsce są uzależnione od osiąganego dochodu.

W Wielkiej Brytanii nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o próg podatkowy dla prowadzenia działalności bez rejestracji. Tam przedsiębiorcy muszą zarejestrować swoją firmę już przy pierwszych zarobkach, a następnie opłacać składki socjalne oraz podatki zgodnie ze skalą procentową – im wyższy dochód tym większa stawka procentowa.

Podobny system obowiązuje również we Francji – tam firma jest rejestrowana po pierwszym euro przychodu. Przedsiębiorca musi płacić określoną wysokość składek społecznych oraz comiesięczną kwotę za utrzymanie konta bankowego dla firmy.

Z kolei w Hiszpanii próg podatkowy wynosi 1/3 krajowego minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (co stanowi aktualnie około 950 Euro). Oznacza to, że jeśli przyszły przedsiębiorca planuje mieć roczny przychód poniżej tej kwoty netto może legalnie działać jako samozatrudniony bez konieczności formalnego wpisu do rejestru działalności gospodarczej czy spółek prawa handlowego

Oczywiście każdy kraj ma swój indywidualny model rozliczeń i opodatkowania prowadzonej działalności, jednakże w większości przypadków próg podatkowy dla prowadzenia firmy bez rejestracji wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro.

Warto pamiętać, że pomimo braku formalnego wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzenie legalnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością płacenia różnych opłat oraz składek. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z obowiązkami finansowymi i prawniczymi przed założeniem własnej firmy.

Podsumowując – próg podatkowy dla prowadzenia działalności bez rejestracji uzależniony jest od kraju i regionu. W Polsce wynosi 150 tysięcy złotych netto rocznie przy ryczałcie ewidencjonowanym a w innych krajach może być wyznaczony na zupełnie inne kwoty – czasem już po pierwszych zarobkach. Przed rozpoczęciem biznesowej przygody warto więc dokładnie poznać wymagania prawne dotyczące zakładania firmy we właściwym państwie aby uniknąć niepotrzebnych kosztów czy kar finansowych lub niestety nawet odpowiedzialność karana sądowo-windykatorem .

Wezwanie do działania: Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie https://www.miloha.pl/ w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzenia działalności bez rejestracji.

Link tag HTML: https://www.miloha.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here