Czy księgowa ponosi odpowiedzialność?
Czy księgowa ponosi odpowiedzialność?

Księgowa to osoba, która prowadzi księgi rachunkowe w firmie. Jej głównym zadaniem jest dbanie o prawidłowość dokumentacji finansowej oraz rozliczanie podatków i składek ZUS. Jednakże może się zdarzyć, że popełni błąd lub nieświadomie dopuści do nieprawidłowego wpisu w księdze rachunkowej. W takiej sytuacji pojawia się pytanie – czy księgowa ponosi za to odpowiedzialność?

Obowiązki księgowej a odpowiedzialność prawna

Czy księgowa ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w swojej pracy? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób zajmujących się rachunkowością i finansami. Aby na nie odpowiedzieć, warto przyjrzeć się obowiązkom księgowej oraz zasadom jej działania.

Księgowa to osoba mająca za zadanie prowadzenie ewidencji finansowej firmy lub instytucji. Jej praca polega na wprowadzaniu danych dotyczących transakcji handlowych do systemu informatycznego oraz ich kontrolowaniu pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Księgowa jest również odpowiedzialna za sporządzanie raportów finansowych i rozliczeń podatkowych.

Obowiązek prawny powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na przedsiębiorcy lub właścicielu instytucji. Jednakże sama księżgowość wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności technicznych, dlatego też często korzysta się z usług biur rachunkowych czy freelancerów świadczących tego typu usługi dla kilku klientów jednocześnie.

Ważne jest jednak pamiętać o tym, że każda osoba wykonująca pracowniczo zawód musi przestrzegać określonych standardów postępowania zawartych w ustawie o pracownikach urzędujących oraz innych regulacjach prawnych wynikających bezpośrednio z wykonywanej pracy. W przypadku księgowej, obowiązki te dotyczą przede wszystkim rzetelnego i dokładnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dbałości o ich zgodność ze stanem faktycznym.

W sytuacji, gdy w wyniku działalności księgowej powstają szkody finansowe dla pracodawcy lub jego klientów (np. błędne rozliczenie podatkowe), istnieje możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych przez pokrzywdzone osoby przed sądem powszechnym. Wynika to bezpośrednio z art 417 Kodeksu cywilnego, który mówi o odpowiedzialności pracowniczej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Istotną kwestią jest jednak udowodnienie winy strony odpowiadającej za spowodowanie szkód – czyli również dziejące się na gruncie świadczeń usług ksiegowych zawartych między biurem a klientem . Konieczna jest bowiem ocena okoliczności danego przypadku oraz ustalenia stopnia winy poszkodowanej strony – co nie należy do najprostszych czynnosci

Z drugiej strony warto wspomnieć także o tym, że samo popełnienie błędu przez księgową nie musi skutkować jej ponoszeniem odpowiedzialności prawnej – ważne będzie przede wszystkim to jak została ona wprowadzona, jakie były przyczyny i czy istnieją okoliczności łagodzące.

Podsumowując – księgowa ponosi odpowiedzialność za swoje działania w przypadku gdy zostanie udowodniona jej winna. Jednakże należy pamiętać o tym, że kwestia ta jest złożona i wymaga gruntownej analizy konkretnego przypadku – tak przez pracowników biura rachunkowego lub freelancerów świadczących usługi ksiegowe jak również osoby poszkodowanej (np. przedsiębiorcy). W każdym razie warto zapobiec sytuacjom niepożądanym poprzez dokładną kontrola dokumentacji oraz wykonywanymi dzialaniami na bieżaco a także dbać o prawidłowość umowy zawieranej między stronami transakcji .

Tak, księgowa ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie https://www.parafia-internetowa.pl/. Oto link tagu HTML: Parafia Internetowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here