Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii

Koniec roku to czas na podsumowanie wszystkich obowiązków podatkowych. Bez wątpienia do takich obowiązków zalicza się zwrot podatku z Holandii.  Każdy kto zarobił w Niderlandach ponad 14 euro, jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej. Termin składania dokumentów do holenderskiego fiskusa mija 31 grudnia. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość rozliczenia zeznań podatkowych za 5 ostatnich lat.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Holandii?

Każdy kto jest lub był legalnie zatrudniony na terenie Holandii, ma prawo do ubiegania się o zwrot podatku. Wszystkie osoby, które wykonywały pracę w Holandii, są zobligowane do zarejestrowania się w urzędzie podatkowym. W przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w terminie, holenderski ustawodawca przewidział kary administracyjne, które są potrącane z ewentualnego zwrotu podatku z Holandii. Automatyczne potrącenie kary nie zwalania z obowiązku uiszczenia powstałej zaległości podatkowej. Pracownicy zameldowani w Holandii są zobowiązani do złożenia rozliczenia podatkowego do 1 maja. Pracownicy, którzy nie mają holenderskiego meldunku mają czas do 1 lipca. Ulgi podatkowe dla osób niezameldowanych są naliczane proporcjonalnie do okresu wykonanej pracy. Pracownik nabywa prawo do ulg, gdy większość dochodów jest uzyskiwana na terenie Holandii. W takim przypadku niderlandzki urząd skarbowy wymaga od podatnika przedstawienia polskiego zeznania podatkowego.

Procedury związane ze zwrotem podatku z Holandii

Po pierwsze do złożenia deklaracji podatkowej będą potrzebne dokumenty, które wystawi pracodawca. Mowa o zaświadczeniu o zatrudnieniu i stawkach odprowadzanych podatków. Procedura ubiegania się o zwrot podatku z Holandii nie może odbyć się bez przedstawienia kopii dowodu lub paszportu, karty podatkowej, wyciągu z rachunku bankowego i dokumentu wystawionego przez polskiego fiskusa. Czas oczekiwania na otrzymanie zwrotu, jest uzależniony od terminu złożenia wniosku. Zgodnie z prawem holenderski urząd skarbowy ma 3 lata na zwrócenie podatku, ale w praktyce pieniądze są przelewane znacznie szybciej. Jeżeli deklaracja została złożona do 1 marca, to podatnik może spodziewać się zwrotu po około 3 miesiącach. Złożenie deklaracji po 1 marca wiąże się z oczekiwaniem na zwrot od pół roku do trzech lat.  Podobnie jak w Polsce, urząd skarbowy nie powiadamia o uruchomieniu wypłaty. O ile podstawowe rozliczenie można wykonać samemu, to rozbudowane deklaracje rodzinne lepiej rozliczać przy pomocy fachowców. Na terenie Polski znajduje się dużo firm, które pomagają w złożeniu dokumentów i uzyskaniu korzystnego zwrotu podatku z Holandii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here