Kiedy niepełnosprawny nie płaci składki zdrowotnej?
Kiedy niepełnosprawny nie płaci składki zdrowotnej?

Kiedy niepełnosprawny nie płaci składki zdrowotnej?

Kiedy niepełnosprawny nie płaci składki zdrowotnej?

Często zastanawiamy się, jakie są wyjątki od obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W dzisiejszym artykule omówimy sytuacje, w których osoba z takim orzeczeniem może być zwolniona z tego obciążenia finansowego.

Orzekanie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności

Aby ustalić czy dana osoba ma prawo do zwolnienia ze składki zdrowotnej, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia. Osobom przewlekle chorym lub mającym trwałe uszkodzenie ciała przyznaje się różne kategorie inwalidztwa – I grupa to najwyższy stopień upośledzenia funkcji organizmu.

Zwolnienie dla osób pobierających rentę socjalną

Jednym przypadkiem, w którym osobista ocena lekarza prowadzącego wystarczy do uniknięcia opłat za ubezpiedzenie to sytuacja osób pobierających rentę socjalną. W przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które pobierają rentę socjalną i są ubezpieczone na podstawie tego tytułu, składka zdrowotna jest odprowadzana przez ZUS.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych

Jednakże w wielu sytuacjach to opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą zostać zwolnieni ze składki zdrowotnej. Jeżeli osoba pełnoletnia wymaga stałej pomocy innej osoby przy wykonywaniu czynności życia codziennego lub ma znaczne ograniczenia sprawności ruchowej albo umysłowej w stopniu uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, jej opiekun może być objęty zwolnieniem od obowiązków płatnika składki zdrowotnej.

Zgoda lekarza rodzinnego konieczna!

Aby móc korzystać z takiego zwolnienia jako opiekun osoby dorosłe bez możliwości samodzielnego działania musisz przedłożyć stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinengo).

Również dzieci mają prawo do ulgi

Dzieci posiadające orzekanie o stopniu niepełąpsrwności również mają pewne uprawnienia jeśli chodzi o składki zdrowotne. Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku od 18 do ukończenia 25 lat są zwolnione z opłat za składkę na podstawie tej samej ulgi jak dla uczących się dzieci.

Uczące się osoby niepełnosprawne

Jednakże istnieje także sytuacja, gdy dziecko powyżej 25 roku życia jest jeszcze studentem i posiada orzekanie lekarza rodzinnego oraz legitymację studencką – taka osoba również może zostać uwzględniona jako uprawniony do zwolnienia ze skłądek zdrowotnych.

Zwrot nadpłaconych środków

Warto pamiętać, że jeśli już zapłacono niewłaściwie wyliczoną kwotę przez dłuższy okres czasu lub popełniono inny błąd finansowy w zakresie płatności za opiekunów osób niepełnoprawnych to można wystapić z wnioskiem o zwrot nadwyżek wpływu pienięży na konto ZUS-u.

Inne przypadki dyspenso od obowiązkowych odprowadzeń

Ponadto istnieją inne sytuacje, w których osobom z orzeczeniem o stopniu niepełeńosparwności przysługują pewnego rodzaju ulgi finansowe. Dotyczy to między innymi osób, które otrzymują świadczenia przedemerytalne lub emerytury.

Zwolnienie dla byłych żołnierzy

W przypadku byłych zawodowych żołnierzy zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej dotyczą również tzw. ubezpieczonych specjalnych (np.: weteranów służby wojskowej).

Różnice regionalne

Należy jednak pamiętać, że przepisy mogą się różnić w poszczególnych regionach kraju i warto sprawdzić indywidualną sytuację na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo u lokalnego doradcy.

Podsumowanie

Korzystając z orzekania o stopniu niepełąpsrwności można uzyskać pewne ulgi finansowe i uniknąc płatności skłądek zdrowotnych. Osoby pobierające renty socjalene oraz ich pełoletnie dzieci mają praw do zwonień od tej daniny państwowej . Opiekunowie osób niepełaosprawen jako osoba druga odpowiadajca za pomoc osobom jednoznacznie uprawnionym także mogą być objęci tym rodzajem wy

Wezwanie do działania:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba niepełnosprawna jest zwolniona z płacenia składki zdrowotnej w przypadku spełnienia określonych warunków. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tego zwolnienia, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.muscular.pl/.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na stronie muscular.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here