Do jakiej kwoty odpowiada członek zarządu?
Do jakiej kwoty odpowiada członek zarządu?

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za kierowanie firmą i podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. W ramach swoich obowiązków finansowych, muszą również zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy poprzez kontrolę wydatków oraz dbanie o jej stabilność finansową. Jednym z aspektów ich roli jest określenie poziomu kwoty, do której ponoszą odpowiedzialność w przypadku strat lub nieprawidłowości wynikających z działalności firmy.

Jaką kwotę odpowiada członek zarządu?

Do jakiej kwoty odpowiada członek zarządu?

Wielu ludzi zastanawia się, do jakiej kwoty odpowiadają członkowie zarządów firm. To ważne pytanie, ponieważ odpowiedzialność za działania firmy spoczywa na nich w dużej mierze. W tym artykule omówimy kwestię ich odpowiedzialności finansowej i pokażemy, co oznacza to dla biznesu.

Członkowie zarządu są powoływani przez właścicieli lub akcjonariuszy danej firmy i mają za zadanie nadzorować jej funkcjonowanie oraz podejmować decyzje strategiczne. Jednakże niektóre decyzje mogą prowadzić do strat finansowych dla przedsiębiorstwa lub jego klientów.

Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to pytaniem staje się: czy członek zarządu będzie musiał pokryć koszt swoimi prywatnymi środkami? Odpowiedź brzmi „tak”, ale tylko w pewnych okolicznościach.

Odpowiedzialność cywilna

Zgodnie z polskim prawem każdy uczestnik życia gospodarczego jest podlega rygorom prawa cywilnego. Często pojawiające się klauzule umowne potocznie nazywane „klauzlulą wyłączającymi” (ang.: exculpatory clause) są niedozwolonym instrumentem stosowanym np., przy zawieraniu umowy ubezpcczeniowej. Klauzule te wyłączają odpowiedzialność jednej ze stron umowy w sytuacji popełnienia błędów lub nieprawidłowości.

Członkowie zarządu również podlegają rygorom prawa cywilnego, ale ich odpowiedzialność jest szersza niż zwykły uczestnik życia gospodarczego. W przypadku decyzji podejmowanych przez członków zarządu, które prowadzą do strat finansowych dla firmy lub klientów, osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną.

Oznacza to, że jeśli firma zostanie skazana na zapłatę odszkodowania za swoje działania (lub brak działań), to czynione będą starania mające na celu odzyskanie pieniędzy także od jej czlonka/-ki(-ów) Zarząd może jednak uciec się do klauzuli „klauzlulą wyłączającymi” tylko i wyłącznie wtedy gdy będzie udowodnione jego/jej postępowanie było bezzasadne a on/a miała ograniczoną możliwość wprowadzenia zmian np.,wskutek oporu pozostałości poprzedniego zarzędu czy właściciela spółki

Odpowiedź karna

Ponadto istnieje również aspekt karny tej sprawy. Jeśli decyzja podejmowana przez czlonka/-kę(-ków)zarząd(u), która przyczynia się do uszczerbku finansowego dla przedsiębiorstwa została podjęta z umysłem, czyli świadomie i celowo, to osoba ta może być pociągnięta do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Oznacza to możliwość skierowania przeciwko członkowi zarządu postepowaniqa karne-go lub wystawienia mandatu w wysokości nie większej niż 7200 złotych. Jeśli jednak zostanie udowodnione że jego/jej działania były wynikiem błędów popełnionych przez innych pracowników firmy lub jej partnera biznesowego(niezależnie od tego czy był nim dostawca usług czy kontrahent), a on/a sam/sama działała zgodnie ze swoimi uprawnieniami jako czlonki/-czyni zarzadu- będzie miał/miała ograniczoną odpowiedzialność

Podsumowanie

Członkowie zarządów firm mają dużą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego klientów. W przypadku strat finansowych ponoszą pełną cywilną odpoweidialnośc ale tylko jeśli będą ustawiczni winnymi np., braku nadzoru nad podległą strukturami spółka córkami/konsorcjum itp.. Ponadto mogą również zostać pociagnięci do odsowiedzielnosci karnej jeżeli jest pewna intencja(umyśl)po stronie osobistego poczytalnego zachowanai.

Ważne jest dla nich aby dokładnie analizować sytuacje, w których podejmują decyzje i pamiętać o swojej odpowiedzialności. Zarząd powinien również korzystać z usług prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz ubezpieczyć sie przed ryzykiem ponoszenia kosztów sądowych lub kar umownych. Dlatego też warto skorzystać z oferty firm ubezpieczeniowych oferujacych polisy na życie czy majątkowe dla członków zarządu- np., za wykonywaną przez nich działalność biznesową.

Wszystko to pozwoli im uniknąć niepotrzebnych problemów finansowych i koncentrować się na rozwoju firmy oraz osiąganiu sukcesu zawodowego.

Wezwanie do działania: Proszę o zapoznanie się z regulaminem i dokumentacją spółki w celu uzyskania informacji na temat kwoty, za którą odpowiada członek zarządu. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej https://www.kobitki.pl/ w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących działalności naszej firmy.

Link tag HTML :

Odwiedź stronę Kobitek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here