Wprowadzenie: W Polsce istnieje możliwość, że żona może zostać żyrantem. Jednakże zanim podejmie się taką decyzję, warto dokładnie przeanalizować wszelkie konsekwencje i ryzyka wynikające z tej sytuacji.

Jakie są konsekwencje finansowe, gdy żona staje się żyrantem?

Czy żona może być żyrantem? To pytanie, które coraz częściej zadają sobie małżeństwa. W dzisiejszych czasach wiele par decyduje się na podjęcie kredytu lub pożyczki razem. Często w takiej sytuacji jednym z wymaganych warunków jest posiadanie poręczyciela – osoby, która gwarantuje spłatę długu w przypadku niewypłacalności głównego kredytobiorcy.

Przez lata to mężowie byli najczęstszymi poręczycielami swoich rodzinnych budżetów, ale obecnie rola ta przypada także kobietom. Jednak czy każda kobieta może stać się żyrantem? Niestety nie do końca.

W Polsce prawo regulujące sprawy finansowe i bankowe określa bardzo jasno zasady udzielania poręczeń oraz definicje osób mogących pełnić rolę porękcyjną dla innej osoby bądź instytucji finansowej. Według polskiego prawa cywilnego za osobą uprawnioną do składania oświadczenia woli dotyczącej umowy powinna stać właściwa zdolność prawna tej osoby.

Oznacza to tyle że tylko te osoby mają możliwość zostać wybranym przez innego jako jego/z jej rórzica majątkowa:

– Osoba dorosła (tak zwana „pełnia” lat)
– Osoba bez ograniczeń psychofizycznych (tj. zdrowa psychicznie i fizycznie)
– Osoba nie będąca skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa

Zatem, jeśli żona spełnia powyższe warunki, może zostać poręczycielem swojego męża lub podjąć się gwarancji spłaty zobowiązań finansowych w innej sytuacji.

Warto jednak pamiętać o tym, że podejmując taką decyzję kobieta naraża się na pewne ryzyko. W przypadku braku możliwości spłacenia długów przez głównego kredytobiorcę bank ma prawo dochodzić swoich roszczeń od osoby wystawiającej porękcy – czyli również od żony.

Konsekwencje finansowe dla rodziny mogą być bardzo dotkliwe w przypadku problemów ze spłatami pożyczek lub rat zadłużeń. Dlatego też warto przed podjęciem decyzji o pełnieniu funkcji poręki zapoznać się dokładnie z umową oraz określonymi jej klauzulami dotyczących odpowiedzialności każdego z uczestników transakcji.

Nie można także lekceważy faktów historycznych – chochby tego jak to np było dawniej:

Kiedyś bowiem były obecne tzw „ograniczenia” kobiet do pewnego stopnia wynikające między innymi ze słabych pozycja społemeczno-finansowej płci pięknej. W konsekwencji do niedawna bywało tak, że banki wymagały od kobiety nie tylko podpisu na umowie poręczenia, ale także zgody męża na jej wystawienie.

Dzisiaj sytuacja ta uległa zmianie i żona ma prawo samodzielnie decydować o swoich finansach oraz poziomie ryzyka jakim chce się narażać. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że w przypadku problemów ze spłatą długów to właśnie ona może ponosić ich kosztowne skutki.

Warto zatem dokładnie przemyśleć każdą decyzję dotycząca udzielania porękcy lub gwarancji dla innych osób bądź instytucji finansowych – zarówno jeśli jest się kobietą jaki i mężczyzną. Nie należy podejmować łatwościowa decyzja które mogłyby mieć negatywne skutki w przyszłości.

Podsumowując – odpowiedź brzmi TAK! Żona może stać się żyrantem swojego męża lub osoby trzeciej zapewniającej określony produkt czy usługę przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych (kredyty hipoteczne i inne). Jednakże przed podjęciem takiej decyzji warto bardzo dobrze przeanalizować wszystkie klauzule zawieranej przez Ciebie umowy oraz ocenić ryzyko wynikające z pełnienia funkcjo poręki w danej sytuacji.

Tak, żona może być żyrantem. Zachęcamy do skorzystania z porad finansowych na stronie https://www.klinikafinansowa.pl/. Można tam znaleźć wiele informacji na temat kredytów i pożyczek oraz dowiedzieć się więcej o zagadnieniach związanych ze współmałżeństwem a finansami. Zapraszamy!

Link tagu HTML: https://www.klinikafinansowa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here